کارت ویزیت حقوقی

کارت ویزیت برای وکلا و مشاورین حقوقی یک ابزار مهم در تبلیغات و ارتباطات حرفه‌ای در این حرفه است. این کارت باید اطلاعات مهم و مختصری را در خصوص وکیل یا مشاور حقوقی شما ارائه دهد.

طراحی کارت ویزیت برای وکلا

کارت ویزیت شما باید یک طراحی حرفه‌ای و جذاب داشته باشد. از رنگ‌های متعارف حرفه‌ای مثل سفید، مشکی، نیوانگل و طرح‌های ساده و شیک استفاده کنید. در طراحی کارت ویزیت حرفه‌ای برای وکلا باید توجه به رنگ لوگو در صورت داشتن سایت به رنگ سایت نیز داشته باشید تا یک هارمونی بسیار یکسانی ایجاد شود.
نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که کارت ویزیت شما باید متفاوت طراحی شود، مرتب و مختصر باشد و از جزئیات زیادی پرهیز کند. این کارت به عنوان یک ابزار تبلغاتی و ارتباطی باری جذاب مشتریان جدید و تقویت اعتبار شما در حرفه حقوقی بسیار مهم است.

برای سفارش کد LA (01) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (02) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (03) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کدLA (04) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (05) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (06) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید

برای سفارش کد LA (07) بر روی جنس های متنوع

اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (08) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (09) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (10) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (11) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (12) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (13) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (14) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (15) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (16) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (17) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (18) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (19) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (20) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (21) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (22) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (23) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (24) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (25) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (26) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید
برای سفارش کد LA (27) بر روی جنس های متنوع
اینجا کلیک کنید